قهوه ساز بوش

اسپرسوساز بوش مدل TIS30129RW | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز آلمانی برند بوش TIS30129RW

27,100,000 تومان
ابعاد: ۳۷۸×۴۲۰ میلی متر توان:  ۱۳۰۰ وات فشار بخار: ۱۵ بار حجم مخزن: ۱/۴ لیتر وزن دستگاه:  ۷/۱ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

قهوه ساز بوش TKA8A681 | قیمت و خرید قهوه ساز برند بوش TKA8A681

8,600,000 تومان8,950,000 تومان
ابعاد:۲۵۰×۲۶۰×۳۵۰ میلی متر توان:  ۱۱۰۰وات حجم مخزن:   ۱/۱لیتر وزن دستگاه:  ۳/۲کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

قهوه ساز بوش مدل TAK3A031 | قیمت و خرید قهوه ساز آلمانی برند بوش TAk3A031 + مشخصات کامل

4,800,000 تومان5,150,000 تومان
ابعاد:  ۲۴۵×۱۷۰×۳۵۵میلی متر توان:  ۱۲۰۰ وات حجم مخزن:  ۱/۲ لیتر وزن دستگاه:  ۲/۲ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

قهوه ساز بوش مدل TKA6A643 | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز آلمانی برند بوش bosch TKA6A643

5,460,000 تومان5,760,000 تومان
ابعاد:۱۷۰×۳۰۰×۳۵۰ میلی متر توان: ۱۲۰۰ وات حجم مخزن:  ۱/۲۵ لیتر وزن دستگاه:  ۲/۱ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

قهوه ساز بوش مدل TKA8A683 | قیمت و خرید قهوه ساز آلمانی برند بوش BOSCH TKA8A683

6,730,000 تومان6,930,000 تومان
ابعاد: ۳۵۰×۲۶۰×۲۵۰میلی متر توان:  ۱۱۰۰ وات حجم مخزن:  ۱/۱ لیتر وزن دستگاه:   ۳/۲ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز توکار بوش TCC78K751 | قیمت و خرید قهوه ساز بوش مدل TCC78K751

ابعاد: ۴۶۰×۵۴۰×۶۰۰میلی متر توان:  ۱۷۰۰ وات فشار بخار: ۱۹ بار حجم مخزن:  ۲/۵ لیتر وزن دستگاه:  ۲۶/۵ کیلوگرم نوع قهوه قابل استفاده : دانه ای و پودری قابلیت تهیه کف (خامه) : دارد چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار: دارد

اسپرسو ساز بوش مدل BR5199T | مشخصات، قیمت و خرید قهوه ساز برند بوش bosch BR5199T

6,960,000 تومان7,260,000 تومان
ابعاد: ۲۴۷×۳۷۸ میلی متر توان:  ۲۵۰۰ وات فشار بخار: ۳۰ بار حجم مخزن:  ۱/۲ لیتر وزن دستگاه:  ۷/۲ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز بوش مدل TES 71525 RW | قیمت و خرید اسپرسو ساز برند بوش آلمان TES 71525 RW Coffee Maker

38,500,000 تومان
توان:  ۱۷۰۰ وات فشار بخار: ۱۹ بار حجم مخزن:  ۲/۱ لیتر چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

دستگاه قهوه ساز بوش مدل TKA8631 | قیمت و خرید قهوه ساز آلمانی برند بوش Bosch TKA8631

6,490,000 تومان6,690,000 تومان
ابعاد: ۳۵۵×۲۶۰×۲۵۰میلی متر توان:  ۱۱۶۰ وات حجم مخزن:  ۱/۲۵ لیتر وزن دستگاه:  ۲/۶ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز توکار بوش مدل CTL636EB6 | قیمت و خرید قهوه ساز آلمانی برند بوش BOSCH CTL636EB6

109,900,000 تومان
ابعاد:۵۹۴×۴۵۵×۴۵۵ میلی متر توان:  ۱۶۰۰وات فشار بخار: ۱۹ بار حجم مخزن:  ۲/۴ لیتر وزن دستگاه: ۲۰ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

قهوه ساز بوش مدل TKA3A031 | قیمت و خرید قهوه ساز آلمانی برند بوش TKA3A031

4,600,000 تومان4,950,000 تومان
ابعاد: ۲۴۵×۱۷۰×۳۵۵میلی متر توان:  ۱۱۰۰ وات حجم مخزن:  ۱/۲۵ لیتر وزن دستگاه:  ۲/۲ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز توکار بوش CTL636ES6 | خرید و قیمت اسپرسو ساز توکار بوش مدل BoschCTL636ES6

76,000,000 تومان
ابعاد: ۳۷۵×۵۹۴×۴۵۵میلی متر توان:  ۱۶۰۰ وات فشار بخار: ۱۹ بار حجم مخزن: ۲/۴  لیتر وزن دستگاه:  ۲۰ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

قهوه ساز بوش مدل TKA6A041 | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند بوش bosch TKA6A041 + نقد و برسی

4,500,000 تومان4,850,000 تومان
ابعاد: ۵۰۰×۴۵۰×۳۵۰میلی متر توان:   ۱۲۰۰ وات حجم مخزن:   ۱/۲۵ لیتر وزن دستگاه:  ۲/۲ کیلوگرم چکه گیر: دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

قهوه ساز بوش مدل TKA8011| خرید و قیمت قهوه ساز برند بوش BOSCH TKA8011

6,050,000 تومان6,400,000 تومان
ابعاد: ۲۵۰×۲۶۰×۳۵۵میلی متر توان:  ۱۱۰۰وات حجم مخزن: ۱/۲۵ لیتر وزن دستگاه:  ۲/۶ کیلوگرم چکه گیر: دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

قهوه ساز بوش مدل TKA8013 | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند بوش bosch TKA8013

6,200,000 تومان6,550,000 تومان
ابعاد: ۳۵۵×۲۶۰×۲۵۰میلی متر توان:  ۱۱۶۰ وات حجم مخزن:  ۱/۲۵ لیتر وزن دستگاه:  ۲/۶ کیلوگرم چکه گیر: دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز برند بوش CTL636ES1 | قیمت و خرید قهوه ساز بوش مدل CTL636ES1 + مشخصات کامل

79,000,000 تومان
ابعاد: ۳۷۵×۵۹۴×۴۵۵میلی متر توان:  ۱۶۰۰ وات فشار بخار: ۱۹ بار حجم مخزن:   ۲/۴ لیتر وزن دستگاه:  ۲۰ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز بوش مدل TIS30321RW | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز آلمانی برند بوش TIS30321RW

27,000,000 تومان
ابعاد: ۴۲۰×۲۴۷×۴۲۰میلی متر توان:   ۱۳۰۰ وات فشار بخار: ۱۵ بار حجم مخزن:   ۱/۴ لیتر وزن دستگاه:   ۷/۲ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز بوش مدل TIS65429RW | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند بوش TIS65429RW+مشخصات کامل

44,100,000 تومان
ابعاد: ۳۸۰×۴۰۰×۲۸۰میلی متر توان:  ۱۵۰۰وات فشار بخار: ۱۵ بار حجم مخزن: ۱/۷  لیتر وزن دستگاه: ۹/۴  کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز بوش مدل TIS65621RW | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند بوش TIS65621RW + امکانات و ویژگی ها

47,100,000 تومان
ابعاد:۴۷۰×۲۸۰×۳۸۰ میلی متر توان: ۱۵۰۰ وات فشار بخار: ۱۹ بار حجم مخزن:  ۱/۷ لیتر وزن دستگاه:  ۱۰/۱ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز بوش TIS30351DE | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند بوش مدل TIS30351DE + امکانات و ویژگی ها

26,200,000 تومان
ابعاد:۴۲۰×۲۴۷×۳۷۸ میلی متر توان:  ۱۳۰۰ وات فشار بخار:  ۱۵ بار حجم مخزن: ۱/۴  لیتر وزن دستگاه:   ۷/۲کیلوگرم

اسپرسوساز بوش مدل TES60321RW | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند بوش TES60321RW + آموزش نحوه کار با دستگاه

36,400,000 تومان
ابعاد: ۳۸۵×۲۸۰×۴۷۹میلی متر توان:  ۱۵۰۰ وات فشار بخار: ۱۵ بار حجم مخزن: ۱/۵ لیتر وزن دستگاه:  ۱۰ کیلوگرم چکه گیر: دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز برند بوش TAS3203 | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز بوش مدل TAS3203 + مشخصات کامل

ابعاد: ۳۰۵×۱۶۷×۲۵۱میلی متر توان:  ۱۳۰۰ وات فشار بخار: حداکثر ۳/۳ بار حجم مخزن:  ۰/۸ لیتر وزن دستگاه:  ۲/۷ کیلوگرم

اسپرسوساز بوش مدل TCA5809 | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند بوش TCA5809+ مشخصات کامل

توان:  ۱۴۰۰ وات فشار بخار: ۱۵ بار حجم مخزن:  ۱/۸ لیتر چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

بررسی و راهنمای خرید اسپرسوساز بوش

قهوه، یکی از محبوب‌ترین نوشیدنی‌ها در جهان است. برای علاقه‌مندان به قهوه، خرید قهوه ساز زیبا، با کیفیت و با دوام اهمیت بالایی داشته و از مولفه های اصلی است که باید قبل از خرید به آن ها دقت کنید.

یکی از برندهای محبوب در زمینه قهوه ساز، برند بی نظیر بوش است. ما در ادامه این قسمت از سایت الفاکافه، شما را با ویژگی ها و هرآنچه باید قبل از خرید قهوه ساز بوش و اسپرسوساز بوش بدانید آشنا خواهیم کرد.

همچنین در انتها، قیمت قهوه ساز های بوش و نماندگی بوش را نیز بررسی خواهیم کرد.

خرید قهوه ساز بوش‎‎‎

قبل از تهیه اسپرسوساز و قهوه ساز، باید برخی از عوامل و ویژگی های دستگاه و برند مد نظرتان را برسی کنید، تا بتوانید با توجه به نیاز هایتان از دستگاه، مناسب ترین اسپرسوساز را انتخاب و تهیه کنید.

تا انتهای این مطلب با الفاکافه همراه باشید تا با برند بوش و دستگاه های تهیه قهوه آن آشنا شوید.

پیشنهاد می کنیم قبل از تهیه دستگاه مورد نظرتان، مقاله مربوط به راهنمای خرید اسپرسوساز را نیز در مجله الفاکافه مطالعه نمایید.

1. قهوه ساز بوش یک انتخاب هوشمندانه:

قهوه ساز بوش با طراحی زیبا و عملکرد قدرتمند، یک انتخاب هوشمندانه برای علاقه‌مندان به قهوه است. این قهوه سازها با استفاده از فناوری‌های برتر، حتی قابلیت تنظیم درجه آسیاب بندی قهوه را نیز دارند.

همچنین، برخی از مدل‌های قهوه ساز بوش نیز مانند فیلیپس دارای قابلیت اتصال به شبکه Wi-Fi هستند که امکان کنترل از راه دور را به کاربر می‌دهد.

برند فیلیپس و بوش محصولاتی با جدید ترین تکنولوژی های روز دنیا را روانه بازار کرده و طرفداران زیادی را در سر تا سر دنیا دارند.

ما در فروشگاه الفاکافه هر دوی این برند ها را برای شما عزیزان موجود کرده ایم، پس بهتر است قبل از خرید قهوه ساز، محصولات فیلیپس را هم مورد برسی قرار دهید.

برای مشاهده محصولات فیلیپس وارد لینک خرید قهوه ساز فیلیپس شوید.

2. استفاده از اسپرسوساز بوش برای تجربه‌ای فوق‌العاده از قهوه:

اگر علاقه‌مند به اسپرسو هستید، اسپرسوساز بوش به شما تجربه‌ای فوق‌العاده از قهوه ارائه می‌دهد. این دستگاه‌ها با استفاده از فشار قوی آب، اسپرسویی با کیفیت بالا تولید می‌کنند.

اسپرسوساز بوش با طراحی زیبا و کارایی مناسب، انتخابی عالی برای علاقه‌مندان به اسپرسو است.

3. انتخاب مدل مناسب برای خرید اسپرسوساز بوش

هنگام خرید اسپرسوساز بوش، باید به نیازها و سلیقه شخصی خود توجه کنید. بوش مدل‌های مختلفی از اسپرسوسازها را عرضه می‌کند که هر کدام ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاص خود را دارند.

برای خرید بهتر، ابتدا نیازها و سلیقه خود را مشخص کنید و سپس مدلی را انتخاب کنید که بیشترین تطابق را با این نیازها دارد.

4. بررسی کیفیت ساخت دستگاه

هنگام خرید دستگاه های خانگی، کیفیت ساخت آن بسیار مهم است.

قهوه ساز و اسپرسوساز بوش با کیفیت ساخت بالا و مواد اولیه درجه A، برای مصرف کننده انتخابی ایده‌آل هستند.

حتماً قبل از خرید، کیفیت ساخت دستگاه را بررسی کنید تا از دوام و عمر طولانی آن مطمئن شوید.

5. قیمت قهوه ساز بوش و اسپرسوساز بوش

قیمت اسپرسوساز بوش و قهوه ساز بوش متناسب با کیفیت و ویژگی‌های آنهاست.

قبل از خرید، بازار را بررسی کنید و قیمت‌ها را مقایسه کنید؛ بهتر است همچنین نظرات و بررسی‌های کاربران را مطالعه کنید تا از تجربه‌های آنها استفاده کنید.

فروش قهوه ساز بوش در ایران تفاوت قیمتی زیادی دارد، حتما قبل از خرید از اصل بودن کالا و ضمانت نامه آن مطمئن شوید.

همچنین اگر به دنبال دستگاهی زیبا، کارآمد و با کیفیت هستید که نسبت به بوش مقرون به صرفه تر باشد؛ در خرید قهوه ساز دلونگی درنگ نکنید!

6. طول عمر دستگاه با نگهداری و تمیزکاری منظم

برای حفظ و عملکرد بهتر قهوه ساز بوش، نگهداری و تمیزکاری منظم ضروری است.

دستورالعمل‌های تمیزکاری و نگهداری را که در دفترچه راهنمای همراه با دستگاه قرار دارد، به دقت دنبال کنید. همچنین، از مواد شوینده مناسب استفاده کنید و قطعات قابل جداشدن را به صورت دوره‌ای تمیز کنید.

7. استفاده از آب خالص

آب با املاح کم و کیفیت بالا در تهیه قهوه بسیار مهم است.

از آب خالص با مواد معدنی کم برای ساخت قهوه استفاده کنید. در صورت نیاز، برای افزایش کیفیت آب مصرفی قهوه ساز از فیلتر آب نیز می توانید استفاده کنید.

هنگام خرید قهوه ساز بوش، به نیازها و ترجیحات خود وفادار باشید.

قهوه ساز بوش و اسپرسوساز بوش انتخاب‌هایی عالی برای تهیه قهوه در منزل یا محل کار هستند. با توجه به این راهنما، می‌توانید قهوه ساز بوش مناسب خود را پیدا کنید و تجربه‌ای لذت‌بخش از نوشیدن قهوه داشته باشید.

پرسش‌های متداول

1. قهوه ساز بوش قابل تنظیم است؟

بله، بوش قهوه سازهایی را ارائه می‌دهد که قابلیت تنظیم درجه آسیاب بندی قهوه را دارند. این امکان به شما اجازه می‌دهد تا به دقت میزان آسیاب بندی قهوه را تنظیم کنید و قهوه‌ای با طعم دقیق و مطلوب بسازید.

2. آیا می‌توان قهوه ساز بوش را از راه دور کنترل کرد؟

بله، برخی از مدل‌های قهوه ساز بوش دارای قابلیت اتصال به شبکه Wi-Fi هستند که به شما امکان کنترل از راه دور را می‌دهد. شما می‌توانید از طریق اپلیکیشن مخصوص، قهوه ساز بوش خود را کنترل کنید و تنظیمات مورد نظر را انجام دهید.

3. چگونه باید قهوه ساز بوش را تمیز کنم؟

برای تمیزکاری قهوه ساز بوش، به دستورالعمل‌هایی که در دفترچه راهنمای همراه با دستگاه قرار دارد، توجه کنید. قطعات قابل جداشدن را به صورت دوره‌ای تمیز کنید و از مواد شوینده مناسب استفاده کنید.

4. آیا قهوه ساز بوش اسپرسو هم تولید می‌کند؟

بله، بوش دستگاه های اسپرسوساز نیز تولید می کند که با استفاده از فشار قوی آب، اسپرسویی با کیفیت بالا را برای شما تهیه میکند. با استفاده از اسپرسوساز بوش، شما می‌توانید تجربه‌ای حرفه‌ای و لذت‌بخش از قهوه اسپرسو داشته باشید.

5. آیا قهوه ساز های بوش دارای ضمانت نمایندگی بوش است؟

بله، بوش برای محصولات خود ضمانتی ارائه می‌دهد. مدت ضمانت بستگی به مدل و نوع دستگاه دارد. قبل از خرید، حتماً شرایط و مدت ضمانت را بررسی کنید تا در صورت لزوم، از خدمات پس از فروش بوش استفاده کنید.

در نهایت، با خرید قهوه ساز بوش، شما می‌توانید تجربه‌ای لذت‌بخش از تهیه قهوه در خانه خود داشته باشید. با توجه به کیفیت و عملکرد برتر این دستگاه‌ها، شما می‌توانید قهوه‌ای خوشمزه و دلچسب را بدون نیاز به رفتن به کافه‌ها در محیط آرام و صمیمی خانه تهیه کنید.

بهترین قیمت اسپرسوساز بوش به همراه ضمانت اصالت کالا در فروشگاه الفاکافه

فروشگاه تخصصی قهوه الفا کافه با فروش قهوه ساز بوش ، فیلیپس، دلونگی، مباشی و بهترین برند های دنیا با نازل ترین قیمت و بالاترین کیفیت، توانسته بالاترین میزان رضایت را از شما مشتریان عزیز دریافت نماید.

برای تهیه و خرید قهوه، آسیاب قهوه، دستگاه های قهوه ساز و اسپرسوساز، لوازم باریستایی و کلیه ملزومات تهیه قهوه می توانید از طریق سایت و یا تماس با شماره های فروشگاه، از سراسر ایران سفارش داده و درب منزل تحویل بگیرید.

با درج نظراتتان در صفحات سایت، ما را در فعالیت بهتر و سایر مشتریان را برای خریدی بی نقص یاری بفرمایید.

سبد خرید