قهوه ساز مباشی

اسپرسوساز مباشی مدل 2034 ECM | مشخصات، ویژگی ها و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی Mebashi ECM 2034

7,950,000 تومان8,300,000 تومان
ابعاد: ۲۶۰×۳۱۰×۳۵۰میلی متر توان: ۱۳۵۰ وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۵ لیتر وزن دستگاه:  ۴  کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز مباشی مدل 2016 ME-ECM | مشخصات و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی 2016 + قیمت بازار

6,700,000 تومان7,050,000 تومان
ابعاد: ۲۹۰×۱۴۵×۳۳۵میلی متر توان:  ۱۳۵۰ وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۱ لیتر وزن دستگاه:  ۴ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز مباشی مدل 2020 ME-ECM | ویژگی ها و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی 2020 + قیمت بازار

5,950,000 تومان6,300,000 تومان
ابعاد: ۲۸۰×۲۱۰×۲۴۰میلی متر توان:  ۱۳۵۰ وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۵ لیتر وزن دستگاه:  ۴/۵  کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد برای اطلاع از رنگ بندی های دیگر تماس بگیرید.

اسپرسوساز مباشی مدل 2025 ECM | مشخصات و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی Mebashi ECM 2025 + قیمت بازار

4,750,000 تومان5,100,000 تومان
ابعاد: ۲۹×۱۴×۳۳ میلی متر توان: ۱۴۵۰  وات فشار بخار:  ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۲۵ لیتر وزن دستگاه:  ۴ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار :  دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز مباشی مدل 2035 ECM | قیمت و خرید قهوه ساز برند مباشی Mebashi ECM 2035+ویژگی ها و امکانات

5,150,000 تومان5,900,000 تومان
توان: ۸۵۰ وات فشار بخار:  ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۵ لیتر وزن دستگاه: ۴  کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد برای اطلاع از موجودی رنگ های دیگر تماس بگیرید.

اسپرسوساز مباشی مدل 2037 ECM | مشخصات و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی Mebashi ECM 2037 + قیمت بازار

6,100,000 تومان6,450,000 تومان
ابعاد: ۳۲۰×۲۵۰×۳۶۵میلی متر توان:  ۱۳۵۰ وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۵ لیتر وزن دستگاه:  ۴/۵  کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز مباشی مدل 2033 ECM | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی Mebashi ECM 2033 + مشخصات محصول

8,300,000 تومان8,650,000 تومان
ابعاد:  ۳۲۰×۲۵۰×۳۶۵میلی متر توان:  ۱۳۵۰ وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۵ لیتر وزن دستگاه:  ۴/۵ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز مباشی مدل 2500 ECM+قیمت و خرید این قهوه ساز معروف مباشی 2500

7,850,000 تومان8,200,000 تومان
  ابعاد: ۳۲۰×۲۲۰×۲۹۰میلی متر توان: ۱۲۵۰ وات فشار بخار: ۱۵ بار حجم مخزن:  ۱/5لیتر وزن دستگاه:  ۵  کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز مباشی مدل 2032 ECM | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی Mebashi ECM 2032 + ویژگی ها و امکانات

4,900,000 تومان5,250,000 تومان
ابعاد: ۲۰×۴۰×۳۵ میلی متر توان:  ۱۳۶۰-۱۱۵۰ وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۲ لیتر وزن دستگاه:  ۵  کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز مباشی مدل 2031 ECM | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی Mebashi ECM 2031 + نقد و برسی

5,750,000 تومان6,100,000 تومان
توان: ۱۱۰۰ وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۵ لیتر وزن دستگاه:  ۴  کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز مباشی مدل 2027 ME-ECM | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی 2027 ME-ECM + امکانات و ویژگی ها

4,950,000 تومان5,300,000 تومان
ابعاد: ۳۱۶×۱۲۶×۲۸۹میلی متر توان:  ۱۳۵۰ وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۲۵ لیتر وزن دستگاه:  ۳ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

خرید اسپرسوساز مباشی مدل 2006 ME-ECM | نقد و برسی دستگاه قهوه ساز برند مباشی 2006 Mebashi ME-ECM + قیمت بازار

ابعاد: ۳۰۰×۲۹۰×۳۰۰میلی متر توان:  ۱۰۵۰ وات فشار بخار: ۱۹ بار حجم مخزن:  ۱/۵ لیتر وزن دستگاه:  ۴  کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز مباشی مدل 2021 ME-ECM | امکانات ، قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی 2021 Mebashi ME-ECM

5,500,000 تومان5,850,000 تومان
ابعاد: ۳۰۰×۲۰۰×۲۰۰میلی متر توان:  ۱۱۰۰ وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۵ لیتر وزن دستگاه:  ۳ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز مباشی مدل 2022 ME-ECM | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی Mebashi ME-ECM 2022 + نقد و برسی ویژگی ها و امکانات

5,850,000 تومان6,200,000 تومان
ابعاد: ۲۵۰×۲۰۰×۲۲۰میلی متر توان:  ۱۱۰۰وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۵ لیتر وزن دستگاه:  ۳/۶  کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز مباشی مدل 2024 ME-ECM | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی 2024 Mebashi ME-ECM + ویژگی ها و امکانات

6,550,000 تومان6,900,000 تومان
ابعاد: ۳۰۰×۱۴۰×۳۰۰میلی متر توان:  ۱۳۵۰ وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۵ لیتر وزن دستگاه:  ۵ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز مباشی مدل 2023 ME-ECM | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی 2023 Mebashi ME-ECM + مشخصات و امکانات محصول

6,300,000 تومان6,650,000 تومان
ابعاد: ۳۰۰×۱۴۰×۳۰۰میلی متر توان:  ۱۳۵۰وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۵ لیتر وزن دستگاه:  ۳ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز مباشی مدل 2009 ME-ECM | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی 2009 Mebashi ME-ECM + ویژگی ها و امکانات

5,250,000 تومان5,600,000 تومان
ابعاد: ۲۰۰×۲۶۰×۳۲۰میلی متر توان:  ۱۱۰۰ وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۵ لیتر وزن دستگاه:  ۴ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز مباشی مدل 2005 ME-ECM | امکانات و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی 2005 Mebashi ME-ECM + قیمت بازار

6,700,000 تومان7,000,000 تومان
ابعاد: ۳۲۰×۲۶۰×۲۰۰میلی متر توان:  ۱۱۰۰ وات فشار بخار: ۱۵ بار حجم مخزن:  ۱/۲۵لیتر وزن دستگاه:  ۴/۵ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز مباشی مدل 2010 ME-ECM | ویژگی ها و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی 2010 Mebashi ME-ECM + قیمت بازار

5,880,000 تومان6,230,000 تومان
ابعاد: ۳۱۰×۲۴۰×۲۰۰میلی متر توان:  ۱۱۰۰ وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۲۵ لیتر وزن دستگاه:  ۴ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز مباشی مدل 2012 ME-ECM | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی 2012 + مشخصات و ویژگی ها

4,650,000 تومان5,000,000 تومان
ابعاد: ۳۰۰×۳۰۰×۳۵۰میلی متر توان:  ۱۴۵۰ وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۲ لیتر وزن دستگاه:  ۳  کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز مباشی مدل 2013 ME-ECM | قیمت و خرید قهوه ساز برند مباشی 2013 + مشخصات و امکانات محصول

5,150,000 تومان5,500,000 تومان
ابعاد: ۳۲۰×۲۵۰×۳۶۵میلی متر توان:  ۱۱۴۰ وات فشار بخار: ۱۵ بار حجم مخزن: ۱/۵ لیتر وزن دستگاه:  ۴ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز مباشی مدل 2014 ME-ECM | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی 2014 + مشخصات و امکانات

7,250,000 تومان7,600,000 تومان
ابعاد: ۱۷۰×۲۲۰×۲۸۰میلی متر توان:  ۱۱۴۰ وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۵ لیتر وزن دستگاه:  ۴/۵  کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز مباشی مدل 2015 ME-ECM | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی 2015 + مشخصات و ویژگی ها

5,450,000 تومان5,800,000 تومان
ابعاد: ۳۱۵×۱۹۵×۲۶۰میلی متر توان:  ۱۱۰۰ وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۲۵ لیتر وزن دستگاه:  ۴/۵ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز مباشی مدل 2017 ME-ECM | قیمت+مشخصات | خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی 2017

5,600,000 تومان5,900,000 تومان
ابعاد:۲۶۰×۲۵×۳۲۰ میلی متر توان:  ۱۰۵۰ وات فشار بخار: ۱۹ بار حجم مخزن:  ۱/۵ لیتر وزن دستگاه:  ۵ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد برای اطلاع از رنگ بندی های دیگر تماس بگیرید.

اسپرسوساز مباشی مدل 2018 ME-ECM | مشخصات و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی 2018 + قیمت

6,000,000 تومان6,300,000 تومان
ابعاد: ۳۵۰×۳۰۰×۲۹۰میلی متر توان:  ۱۰۵۰ وات فشار بخار: ۱۹ بار حجم مخزن:  ۱/۵ لیتر وزن دستگاه:  ۵ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد برای اطلاع از رنگ بندی تماس بگیرید.

اسپرسوساز مباشی مدل 2019 ME-ECM | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند مباشی 2019 Mebashi ME-ECM + مشخصات و ویژگی ها

5,700,000 تومان6,050,000 تومان
ابعاد: ۳۰۰×۴۰۰×۳۵۰میلی متر توان:  ۱۱۰۰ وات فشار بخار: ۲۰ بار حجم مخزن:  ۱/۲ لیتر وزن دستگاه:  ۳ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد برای اطلاع از رنگ بندی های دیگر تماس بگیرید.

راهنمای خرید اسپرسوساز مباشی

اگر شما هم آوازه اسپرسوساز ها و قهوه ساز های مباشی به گوشتان خورده و کم و بیش در رابطه با این دستگاه و امکانات بی نظیر آن اطلاعات دارید؛ قطعا به دنبال خرید قهوه ساز مباشی یا همان اسپرسوساز مباشی هستید.

اسپرسوساز های مباشی با تنوع بسیار زیادی که دارند، چالش بزرگی را در انتخاب دستگاه برای مشتری ایجاد کرده و اگر اطلاعات کافی راجب اسپرسوساز ها نداشته باشید ممکن است هزینه زیادی را برای امکاناتی که به آن ها احتیاجی ندارید پرداخت کنید!

ما در ادامه این مطلب علاوه بر معرفی کامل برند مباشی و دستگاه های بی نظیر آن، برای خرید اسپرسوساز مباشی شما را راهنمایی خواهیم کرد، تا خریدی امن و مطعمن با توجه به نیاز هایتان را تجربه کنید.

با الفاکافه همراه باشید..

ویژگی هایی که باید هنگام خرید اسپرسوساز برسی کنید

با توجه به رشد چشمگیر صنعت قهوه‌سازها در سال‌های اخیر، انتخاب مدل مناسب می‌تواند یکی از چالش های بزرگ خرید اسپرسوساز باشد.

در اینجا، ما به معرفی برخی از ویژگی‌ها و نکاتی که باید هنگام خرید قهوه ساز در نظر داشته باشید، می‌پردازیم تا به شما در فرآیند خرید کمک کنیم.

1. نوع قهوه ساز مباشی

یکی از اولین تصمیماتی که باید در خرید قهوه ساز مباشی بگیرید، نوع قهوه ساز است. دو نوع قهوه ساز رایج برای تهیه اسپرسو عبارتند از:

1.1 قهوه ساز مباشی

دستگاه های قهوه ساز برقی برای تهیه قهوه فرانسه می باشند.

با استفاده از این نوع قهوه سازها می توانید قهوه ی دمی (قهوه فرانسه) را به راحتی در منزل تهیه نمایید.

این گزینه برای کسانی که به قهوه های دمی علاقه مند هستند و نمی توانند برای تهیه قهوه زمان زیادی را صرف کنند یک گزینه عالی است.

1.2 اسپرسوساز مباشی

قهوه سازهای اسپرسو یا همان ماشین اسپرسوساز، دستگاه‌های قدرتمندتری برای تهیه قهوه هستند.

زیرا تهیه قهوه اسپرسو به فشار زیادی احتیاج دارد و اسپرسوساز ها با استفاده از همین فشار عصاره بی نظیری از قهوه را استخراج می کنند.

شما می توانید با استفاده از یک شات اسپرسو نوشیدنی های مختلف و زیادی را تهیه کنید.

البته بعضی از اسپرسوساز ها دارای مخزن شیر هم هستند که به شما امکان تهیه خودکار لاته، کاپوچینو و… می دهند.

اسپرسوساز ها به شما اجازه می‌دهند تا در کمترین زمان ممکن قهوه ای با کیفیت و خوش عطر و طعم را در منزل خود تهیه و نوش جان کنید.

اگر به دنبال تجربه قهوه‌ای حرفه‌ای هستید، قهوه ساز اسپرسو گزینه مناسبی است.

2. کیفیت قهوه تولید شده

یکی از عوامل مهم در خرید قهوه ساز مباشی، کیفیت قهوه تولید شده است. برای اطمینان از کیفیت قهوه، به موارد زیر توجه کنید:

2.1 فشار آب

فشار آب در دستگاه اسپرسوساز بسیار مهم است. فشار بالا می‌تواند به تولید قهوه‌ای با کیفیت بیشتر کمک کند. معمولا بهترین فشار برای عصاره‌گیری در تهیه قهوه اسپرسو، 9 بار است که توسط دستگاه‌های اسپرسوساز صنعتی اعمال می‌شود.

البته توجه داشته باشید اسپرسوساز های خانگی به نسبت دستگاه های اسپرسو صنعتی و نیمه صنعتی از فشار بالا تری برخوردار هستند.

زیرا این دستگاه ها ضعیف‌ترند و برای ایجاد اثر مورد ‌نظر روی قهوه، نیاز به فشار بیشتری دارند که معمولا 15 بار می باشد.

2.2 توان دستگاه

بهتر است به این موضوع نیز توجه داشته و قبل از خرید دستگاه مورد نظرتان توان آن را چک کنید.

برای دستگاه های اسپرسوساز خانگی توان 1000 تا 1600 وات میتواند فشار مورد نیاز دستگاه را ایجاد کند و مناسب است.

3.مقاومت و جنس بدنه

جنس بدنه و ساختار فیزیکی یک اسپرسوساز خوب نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

جنس و کیفیت ساخت اسپرسوساز علاوه بر زیبایی و کیفیت دستگاه در رابطه به طول عمر اسپرسوساز نیز حائز اهمیت است.

اسپرسوساز ها معمولا از جنس فلز ضد زنگ، پلاستیک و یا ترکیبی از این دو هستند؛ که قطعا عمر دستگاه های فلزی نسبت به پلاستیکی بیشتر بوده و کمتر دچار آسیب می شوند.

4. اسپرسوساز چندکاره مباشی

مقرون به صرفه بودن یک دستگاه قطعا با کارایی آن رابطه مستقیم دارد! امروزه دستگاه های اسپرسوساز بسیار متنوع و مختلفی با امکانات متفاوت تولید و روانه بازار شده اند.

اسپرسوساز ها می توانند دارای امکاناتی مثل: تهیه قهوه فرانسوی و فیلتری، قابلیت تهیه اسپرسو با کپسول، پودر و پد قهوه، قابلیت آسیاب قهوه، قابلیت تهیه نوشیدنی های مختلف، بهرمندی از نازل بخار، مخزن شیر و … هستند.

شما عزیزان باید با توجه به نیازتان از یک دستگاه اسپرسوساز و تهیه لیستی از امکاناتی که به آن احتیاج دارید، دستگاه اسپرسوساز خود را انتخاب نمایید.

5. قیمت اسپرسوساز مباشی

در زمان خرید قهوه ساز، به قیمت و گزینه‌های موجود توجه کنید. مقایسه قیمت‌ها و بررسی امکانات هر قهوه ساز می‌تواند به شما در انتخاب مناسب کمک کند.

فروش قهوه ساز مباشی در ایران در رنج قیمتی بسیار متفاوتی می باشد، حتما قبل از تهیه دستگاه از قیمت قهوه ساز مباشی مورد نظر خود در بازار اطمینان حاصل کنید.

برای مشاهده لیست قیمتی می تواند به سایت های معتبر و نمایندگی های این برند مراجعه کنید.

اگر به دنبال قهوه سازی هم رده مباشی اما با قیمت پایین تر هستید؛ برای خرید قهوه ساز نوا درنگ نکنید!

پیشنهاد می کنیم محصولات نوا را در سایت مشاهده نمایید.

6.قابلیت های ویژه

بعضی از اسپرسوساز ها دارای قابلیت های ویژه ای هستند که در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم.

6.1 سیستم شست و شوی خودکار:

برخی از دستگاه های جدید و پیشرفته دارای سیستم شست و شوی اتوماتیک هستند و تمامی قطعاتی که احتیاج به شستن دارند را به طور خودکار شسته و تمیز می کنند.

6.2 سیستم قطع خودکار:

تعداد زیادی از دستگاه های قهوه ساز دارای این ویژگی عالی هستند؛ سیستم قطع خودکار به گونه ایست که اگر شما بعد از 15 دقیقه (و یا مدت زمانی که برای دستگاه تعریف نموده اید)، از اسپرسوسازتان استفاده نکنید، به منظور حفظ ایمنی دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود.

6.3 قابلیت تنظیم برنامه های متفاوت:

با این قابلیت، هرکدام از اعضا خانواده با تنظیم دستگاه روی برنامه مورد نظر خود، می‌توانند قهوه دلخواه را از دستگاه تحویل بگیرند.

6.4 آسیاب قهوه داخلی:

برای تهیه اسپرسو، نیاز به قهوه آسیاب‌شده ‌دارید.

اما نگهداری قهوه آسیاب شده بسیار سخت تر از دان آن بوده و به سرعت عطر و بوی خود را از دست می دهد.

برای جلوگیری از کهنه شدن قهوه و آسیاب قهوه با درجه درست و متناسب با دستگاهتان برخی مدل‌های اسپرسوساز با داشتن آسیاب قهوه داخلی، نیاز شما را برای تهیه یک آسیاب قهوه را برطرف می‌کنند.

هرچه مدت‌زمان آسیاب شدن قهوه با دم‌آوری و عصاره گیری از آن کمتر باشد، کیفیت اسپرسو نیز بیشتر است.

6.5 فیلتر آب:

کیفیت آب داخل دستگاه اسپرسوساز، تاثیر مستقیمی بر طعم نهایی قهوه دارد.

برخی دستگاه‌ها با دارابودن فیلتر آب، خیال شما را از کیفیت نهایی اسپرسو راحت می‌کنند.

اما اگر دستگاهتان به فیلتر آب مجهز نیست، استفاده از آب تصفیه و بدون املاح را در کنار رسوب زدایی به موقع اسپرسوساز فراموش نکنید!

برند مباشی

بهتر است قبل از خرید هر محصول و دستگاهی، از برند و شرکت سازنده ی آن شناخت کامل و کافی داشته باشید.

شاید برای شما هم این سوال مطرح باشد که برند مباشی و دستگاه های بی نظیر آن ساخت کدام کشور است! در حقیقت در رابطه با مبدا این برند کمی سردرگمی وجود دارد، اما اگر به طور دقیق بخواهیم برند مباشی را برسی کنیم، بهتر است بدانیم این برند در سال 2012 در کشور ژاپن ثبت شده اما دفتر مرکزی و اصلی برند مباشی در کشور دبی و شهر جبل علی تاسیس شده است.

از همان ابتدا محصولات مباشی در چین اما به سفارش ژاپن تولید و روانه بازار می شده؛ یعنی کمپانی تولیدی محصولات مباشی در چین است اما مباشی یک برند ژاپنی به حساب می آید.

شاید برایتان جالب باشد بدانید برند مباشی 350 نوع محصول با تنوع و کیفیت بسیار بالا را تولید و روانه بازار می کند که در این میان اسپرسوساز های آن سروصدای زیادی کرده و همه ما حداقل یک بار نام اسپرسوساز و قهوه ساز های این برند را شنیده ایم.

شما عزیزان می توانید برای خرید آسیاب قهوه، اسپرسوساز و قهوه ساز های بی نظیر مباشی به فروشگاه الفاکافه مراجعه نمایید.

نمایندگی مباشی در ایران

خیلی از ما برای خرید لوازم خانگی و به خصوص خارجی، دغدغه خدمات پس از فروش، گارانتی و … را داشته ایم.

به همین دلیل همه ی ما ترجیح می دهیم خریدمان را از نمایندگی های معتبر هر شرکت و برند انجام دهیم تا ضمانتی برای محصول خریداری شده باشد.

در ایران نیز برند مباشی نمایندگی های مجاز و رسمی دارد که می توانند محصولات آن را عرضه کنند.

(پرسش‌های متداول)

قهوه ساز مباشی چه قابلیت‌هایی دارد؟

قهوه ساز مباشی قابلیت‌های متعددی دارد که عبارتند از: تهیه قهوه‌ی اسپرسو با طعم و عمق مناسب، تنظیمات مختلف درجه‌ی آسیاب قهوه، قابلیت تهیه قهوه با دمای متفاوت، قابلیت تهیه نوشیدنی های مختلف و …

آیا دستگاه اسپرسوساز مباشی قهوه با کیفیتی تولید می‌کند؟

بله، قهوه ساز اسپرسوساز مباشی می‌تواند قهوه‌ای با کیفیت بالا و طعم عالی تولید کند. با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و فشار آب مناسب، قهوه ساز مباشی قادر است قهوه‌ی اسپرسو با عطر و طعمی بی نظیر تهیه کند.

چگونه قهوه ساز مناسبی را انتخاب کنم؟

برای انتخاب قهوه ساز مناسب، می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:

نوع قهوه ساز (اسپرسوساز، قهوه ساز  و غیره)، کیفیت ساخت و مواد استفاده شده در قهوه ساز، تنظیمات و قابلیت‌های مختلف، قابلیت پاکسازی و نگهداری آسان و همچنین قیمت مناسب.

آیا قهوه ساز مباشی می‌تواند قهوه فرانسه تهیه کند؟

بله، برند مباشی علاوه بر اسپرسوساز قهوه ساز های برقی نیز تولید می کند که به کمک آن ها می توانید از قهوه دمی خود لذت ببرید.

چقدر باید برای خرید قهوه ساز مباشی بودجه در نظر بگیرم؟

بودجه‌ی خرید قهوه ساز مباشی بستگی به نوع و قابلیت‌های قهوه ساز دارد.

قهوه سازها در بازه‌های قیمتی مختلف موجود هستند، بنابراین بهتر است بر اساس نیازها و بودجه خود انتخاب کنید. قبل از خرید، مقایسه قیمت‌ها وبررسی ویژگی‌ها می‌تواند به شما در تعیین بودجه کمک کند.

فروش قهوه ساز مباشی در فروشگاه الفاکافه

شما عزیزان می توانید در فروشگاه تخصصی قهوه الفاکافه انواع قهوه با نژاد ها و گونه های متفاوت، انواع دستگاه های اسپرسوساز و قهوه ساز برند های مطرح و برتر دنیا، کلیه وسایل دم آوری و تهیه قهوه، کلیه لوازم باریستا و هر آنچه برای تهیه و سرو یک فنجان قهوه و نوشیدنی های بر پایه قهوه احتیاج دارید را به راحتی سفارش داده و درب منزل تحویل بگیرید.

فروشگاه الفاکافه یکی از فروشگاه های برتر در حوزه خرید و فروش قهوه و ملزومات آن است که به لطف شما عزیزان، توانسه بیشترین رضایت را از مشتریان خود دریافت نماید.

شما دوستان و همراهان ارجمند می توانید از طریق تماس با شماره های فروشگاه و دفتر فروش الفاکافه، با متخصصین ما در ارتباط بوده و مشاوره رایگان قبل از خرید دریافت نمایید.

نکات پایانی

هنگام خرید قهوه ساز مباشی، مطمئن شوید که از نمایندگی معتبری خرید می‌کنید تا به خدمات پس از فروش اعتماد کنید.

همچنین، توصیه می‌شود قبل از خرید، نظرات کاربران و مشتریان قبلی را نیز مطالعه کنید.

سبد خرید