قهوه ساز دلونگی

اسپرسوساز دلونگی مدل TES60729RW | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی TES60729RW + امکانات و ویژگی ها

43,250,000 تومان
ابعاد: ۳۸۵×۲۸۰×۴۷۹میلی متر توان:   ۱۵۰۰ وات فشار بخار: ۱۹ بار حجم مخزن: ۱/۷ لیتر چکه گیر: دارد

اسپرسوساز دلونگی مدل EC7 |قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی delonghi EC7 + مشخصات فنی

3,360,000 تومان3,660,000 تومان
توان: ۸۰۰ وات فشار بخار:۳/۵ بار حجم مخزن: ۱/۸ لیتر وزن دستگاه:  ۱/۶ کیلوگرم چکه گیر: دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز دلونگی مدل ECAM 22.110.B | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی delonghi ECAM 22.110B + مشخصات کلی

28,000,000 تومان
ابعاد: ۲۳۸×۳۵۱×۴۳۰میلی متر توان: ۱۴۵۰وات فشار بخار: ۱۵ بار حجم مخزن: ۱/۸ لیتر وزن دستگاه:  ۹/۱ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز دلونگی مدل EPAM 960.75.GLM | قیمت و خرید دستگاه اسپرسو ساز تمام اتوماتیک برند دلونگی EPAM 960.75.GLM

142,000,000 تومان
ابعاد: ۴۶۰×۲۹۰×۴۰۰ میلی متر توان:۱۵۵۰ وات فشار بخار:  ۱۹ بار حجم مخزن: ۲/۱ لیتر وزن دستگاه:  ۱۶/۸ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز دلونگی مدل ECAM 510.55 M | قیمت و خرید قهوه ساز دلونگی مدل Delonghi ECAM 510.55 M + امکانات و ویژگی ها

55,000,000 تومان
ابعاد: ۳۵۰×۴۷۰×۲۳۸میلی متر توان: ۱۴۵۰ وات فشار بخار:  ۱۹ بار حجم مخزن:  ۱/۸ لیتر وزن دستگاه:  ۱۱ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز دلونگی مدل ECP31.21 | قیمت و خرید این دستگاه قهوه ساز delonghi ECP31.21

6,700,000 تومان7,050,000 تومان
ابعاد:۲۴۰×۱۸۵×۳۰۵ میلی متر توان: ۱۱۰۰ وات فشار بخار: ۱۵ بار حجم مخزن: ۱/۱ لیتر وزن دستگاه: ۳/۸  کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز دلونگی مدل ECAM 550.75 | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی delonghi ECAM 550.75 + مزایا و معایب

89,800,000 تومان
ابعاد: ۴۶۰×۳۶۰×۲۶۰میلی متر توان: ۱۴۵۰ وات فشار بخار: ۱۹ بار حجم مخزن: ۲ لیتر وزن دستگاه: ۱۱/۹ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز دلونگی مدل BCO 320 | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی BCO 320

8,600,000 تومان8,950,000 تومان
ابعاد: ۳۵۰×۳۷۰×۳۷۰میلی متر توان: ۱۷۰۰ وات فشار بخار: ۳/۵ بار حجم مخزن: ۱/۲ لیتر وزن دستگاه: ۴/۸  کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز دلونگی مدل EC9335 | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی DeLonghiEC9335

41,500,000 تومان
ابعاد:۳۶۹×۳۱۵×۴۴۵ میلی متر توان:۱۴۵۰ وات فشار بخار: ۱۹ بار حجم مخزن: ۲ لیتر وزن دستگاه:  ۱۲ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز دلونگی مدل ECP3321 | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی ECP3321

8,000,000 تومان8,350,000 تومان
ابعاد: ۳۰۵×۱۸۵×۲۴۵میلی متر توان:  ۱۱۰۰وات فشار بخار:  ۱۵ بار حجم مخزن: ۱/۱ لیتر وزن دستگاه:  ۴ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

قهوه ساز دلونگی مدل BCO 431| قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز delonghi BCO 431

10,000,050 تومان10,000,400 تومان
ابعاد: ۳۸۸×۳۲۲×۲۹۹میلی متر توان: ۱۷۵۰ وات فشار بخار: ۱۵ بار حجم مخزن: ۱/۲ لیتر وزن دستگاه:  ۶/۲۵ کیلوگرم تعداد نازل قهوه : ۲ عدد چکه گیر: دارد سیستم خاموشی خودکار : ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد

اسپرسو ساز دلونگی ECAM 44.660 | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی delonghi ECAM 44.660

46,000,000 تومان
ابعاد: ۵۰۰×۳۰۰×۴۰۰میلی متر توان: ۱۴۵۰ وات فشار بخار: ۱۵ بار حجم مخزن:  ۲ لیتر وزن دستگاه:   ۱۱ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : ندارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز دلونگی EC 235 |قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز دلونگی مدل delonghi EC 235 + امکانات

6,440,000 تومان6,640,000 تومان
ابعاد:۲۸۰×۳۴۰×۲۰۰ میلی متر توان: ۱۱۰۰وات فشار بخار: ۱۵ بار حجم مخزن: ۱ لیتر وزن دستگاه:  ۴/۳ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز دلونگی مدل BCO 264 | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی DeLonghi BCO 264

7,750,000 تومان8,050,000 تومان
ابعاد: ۲۵۵×۳۵۴×۳۸۰میلی متر توان: ۱۷۵۰ وات فشار بخار: ۱۵بار حجم مخزن: ۱/۲ لیتر وزن دستگاه:  ۲ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز دلونگی مدل ECAM 22.360 | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی delonghi ECAM 22.360

38,000,000 تومان
ابعاد:۳۵۰×۲۴۰×۴۳۰ میلی متر توان:  ۱۴۵۰ وات فشار بخار:  ۱۵ بار حجم مخزن: ۲ لیتر وزن دستگاه: ۹ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز دلونگی مدل ECI 341.W | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی ECI 341.W + برسی مزایا و معایب

14,800,000 تومان15,500,000 تومان
ابعاد: ۱۹۷×۳۱۰×۳۲۲ میلی متر توان:  ۱۱۰۰ وات فشار بخار:۱۵ بار حجم مخزن: ۱ لیتر وزن دستگاه:  ۴/۲ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز دلونگی مدل ECAM612.55.SB | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی ECAM612.55.SB + نقد و برسی کامل

77,800,000 تومان
ابعاد:۲۶۲×۴۸۵×۳۹۰ میلی متر توان:  ۱۴۵۰ وات فشار بخار: ۱۹ بار حجم مخزن: ۲/۲ لیتر وزن دستگاه:  ۱۲/۲ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز دلونگی مدل BCO420 | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی BCO420 + مشخصات فنی

9,800,000 تومان10,150,000 تومان
ابعاد: ۲۸۰×۳۲۰×۳۷۰میلی متر توان: ۱۷۵۰ وات فشار بخار: ۱۵ بار حجم مخزن: ۱/۲ لیتر وزن دستگاه:  ۷/۱ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز دلونگی مدل ECP3121 | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی ECP3121 + نقد و برسی

6,550,000 تومان6,900,000 تومان
ابعاد:۳۰۵×۳۰۵×۱۸۵ میلی متر توان: ۱۱۰۰ وات فشار بخار:  ۱۵ بار حجم مخزن:  ۱/۷ لیتر وزن دستگاه: ۴ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسو ساز دلونگی مدل EC9665.M | قیمت و خرید اسپرسو ساز برند دلونگیDelongi EC9665.M +مزایا

60,500,000 تومان
ابعاد: ۴۵۰×۳۵۰×۳۶۰میلی متر توان:  ۱۴۵۰ وات فشار بخار:  ۱۹ بار حجم مخزن: ۲/۵  لیتر وزن دستگاه:  ۱۶ کیلوگرم چکه گیر: دارد نازل بخار : دارد سیستم خاموشی خودکار : دارد

اسپرسوساز دلونگی مدل 35.31 ecp | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی delonghi 35.31 ecp + مشخصات محصول

8,600,000 تومان8,950,000 تومان
ساخت کشور : چین تحت لیسانس ایتالیا فشار بخار : ۱۵ بار توان : ۱۱۰۰ وات نازل بخار : دارد مخزن شیر : ندارد آسیاب قهوه : ندارد گرم کن فنجان : دارد جنس بدنه : پلاستیک و استیل ضد زنگ نوشیدنی های قابل تهیه : اسپرسو ، کاپوچینو ، لاته ، موکیاتو ، آمریکانو ، شیر گرم

اسپرسوساز دلونگی مدل 850 | مشخصات، قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی delonghi EC850M

17,800,000 تومان18,150,000 تومان
ساخت کشور : چین تحت لیسانس ایتالیا فشار بخار : ۱۵ بار توان : ۱۴۵۰ وات نازل بخار : ندارد مخزن شیر : دارد آسیاب قهوه : ندارد گرم کن فنجان : دارد جنس بدنه : استیل ضد زنگ نوشیدنی های قابل تهیه : اسپرسو ، کاپوچینو ، لاته ، موکیاتو ، آمریکانو ، آب جوش ، شیر گرم

اسپرسوساز دلونگی مدل 311 ECO | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی delongi 311 ECO + مشخصات محصول

10,100,000 تومان10,450,000 تومان
 • سیستم کاپوچینو ساز:دارد
 • حالت آماده به کار:دارد
 • قابلیت تولید کف شیر:دارد
 • نازل بخار:دارد
 • آسیاب قهوه:ندارد
 • مخزن شیر:ندارد
 • نوشیدنی‌های قابل تهیه:اسپرسو کاپوچینو ماکیاتو لانگو شیر گرم
 • سیستم گرم کردن فنجان:دارد
 • فشار بخار : 15بار
 • توان : 1100 وات

اسپرسوساز دلونگی مدل 9 EC | مشخصات و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی Delonghi EC 9 + قیمت بازار

6,100,000 تومان6,450,000 تومان
ساخت کشور : چین تحت لیسانس ایتالیا توان مصرفی : 800 وات قابلیت استفاده از : پودر قهوه فشار بخار :3.5  بار سیستم کاپوچینو ساز : دارد قابلیت تولید کف شیر : دارد نازل بخار : دارد آسیاب قهوه : ندارد مخزن شیر : دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه : اسپرسو سیستم گرم کردن فنجان : ندارد

اسپرسوساز دلونگی مدل 685 EC | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی Delonghi EC 685 + مشخصات و امکانات

7,950,000 تومان8,300,000 تومان
ساخت کشور : چین تحت لیسانس ایتالیا فشار بخار : ۱۵ بار توان : ۱۳۵۰ وات نازل بخار : دارد مخزن شیر : ندارد آسیاب قهوه : ندارد گرم کن فنجان : دارد جنس بدنه : استیل ضد زنگ نوشیدنی های قابل تهیه : اسپرسو ، کاپوچینو ، لاته ، موکیاتو ، آمریکانو ، شیر گرم

اسپرسوساز دلونگی مدل 421 BCO | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی Delonghi BCO 421 + قیمت بازار

9,800,000 تومان10,150,000 تومان
 • ساخت کشور : چین تحت لیسانس ایتالیا
 • فشار بخار : ۱۵ بار
 • توان : ۱۷۵۰ وات
 • نازل بخار : دارد
 • مخزن شیر : ندارد
 • آسیاب قهوه : ندارد
 • گرم کن فنجان : دارد
 • جنس بدنه : پلاستیک و استیل ضد زنگ
 • نوشیدنی های قابل تهیه : اسپرسو ، کاپوچینو ، لاته ، موکیاتو ، آمریکانو ، قهوه فرانسه

اسپرسوساز دلونگی مدل 785 EC | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی Delonghi EC 785 + ویژگی ها و امکانات

10,100,000 تومان10,450,000 تومان
ساخت کشور : چین تحت لیسانس ایتالیا فشار بخار : ۱۵ بار توان : ۱۳۰۰ وات نازل بخار : دارد مخزن شیر : ندارد آسیاب قهوه : ندارد گرم کن فنجان : دارد جنس بدنه : استیل ضد زنگ نوشیدنی های قابل تهیه : اسپرسو ، کاپوچینو ، لاته ، موکیاتو ، آمریکانو ، شیر گرم

اسپرسوساز دلونگی مدل 351 ECZ | قیمت و خرید دستگاه قهوه ساز برند دلونگی Delongi ECZ 351 + ویژگی ها و امکانات

11,200,000 تومان11,550,000 تومان
ساخت کشور : چین تحت لیسانس ایتالیا فشار بخار : ۱۵ بار توان : ۱۱۰۰ وات نازل بخار : دارد مخزن شیر : ندارد آسیاب قهوه : ندارد گرم کن فنجان : دارد جنس بدنه : استیل ضد زنگ نوشیدنی های قابل تهیه : اسپرسو ، کاپوچینو ، لاته ، موکیاتو ، آمریکانو

خرید قهوه ساز دلونگی: راهنمای کامل برای خرید اسپرسوساز دلونگی

قهوه یکی از محبوب‌ترین و پرمصرف‌ترین نوشیدنی‌های جهان است که برای بسیاری از افراد قسمتی جدا نشدنی از روتین روزانه آنها را تشکیل می دهد.

قهوه علاوه بر اینکه دارای خواص آنتی‌اکسیدانی و منبع غنی کافئین است، دارای عطر و طعم خاص و متنوعی است که می‌تواند در طی روز حس شادابی را در شما حفظ کند.

برای داشتن تجربه نوشیدن یک فنجان قهوه با کیفیت در روز، علاوه بر انتخاب دانه‌های قهوه مناسب و با کیفیت، نیاز به دستگاه‌های قهوه ساز مناسب نیز وجود دارد، اما خرید قهوه ساز خوب و مناسب نیز امروزه با تنوع بالای این دستگاه ها کار سختی شده است.

یک دستگاه قهوه ساز خوب باید توانایی این را داشته باشد که با استفاده از فشار، حرارت و زمان مناسب، مقدار قهوه ای که از قبل تعیین شده را آسیاب کند و با بخار آب گرم تماس داده و نوشیدنی مورد نظر را با کیفیت خوب و بدون از دست دادن عطر و طعم تولید کند.

برند های بسیار معروف و با کیفیتی در جهان برای این منظور دست به تولید دستگاه قهوه ساز زدند و در این زمینه بسیار موفق بودند، در این مقاله از الفا کافه، قصد داریم به بررسی یکی از این برندهای معروف و باکیفیت در زمینه تولید دستگاه‌ های قهوه ساز یعنی دلونگی بپردازیم.

دلونگی یک شرکت ایتالیایی است که در سال ۱۹۰۲ میلادی تاسیس شد و شروع به فعالیت کرد.

در حال حاضر در بیش از ۱۲۰ کشور جهان فعالیت می کند. این شرکت دارای چندین سری و مدل مختلف از دستگاه‌ های قهوه ساز است که هر کدام ویژگی‌ ها و قابلیت‌ های مختص به خود را دارند.

اما قبل از خرید قهوه ساز دلونگی، نیاز است که با ویژگی‌ها و نکات مهم در خرید این دستگاه آشنا شوید. در این مقاله به بررسی اسپرسوساز دلونگی، خرید اسپرسوساز دلونگی، قیمت قهوه ساز دلونگی، نماندگی دلونگی و دیگر جزئیات مهم پیرامون این موضوع می‌پردازیم.

علاوه بر این به معرفی، توضیح و مقایسه این سری‌ ها و مدل‌ ها هم خواهیم پرداخت و نظر خود را درباره بهترین قهوه ساز دلونگی بسته به نیاز و سلیقه کاربر ارائه خواهیم داد.

فهرست مطالب

 • معرفی قهوه ساز دلونگی

 • ویژگی‌های قهوه ساز دلونگی

 • مزایا و معایب اسپرسوساز دلونگی

 • راهنمای خرید اسپرسوساز دلونگی

 • قیمت قهوه ساز دلونگی

 • نکات مهم در خرید قهوه ساز دلونگی

 • نمایندگی دلونگی در ایران

 • تمیز کردن و نگهداری قهوه ساز دلونگی

 • نتیجه‌گیری

معرفی قهوه ساز دلونگی

هنگامی که به دنبال یک قهوه ساز با کیفیت و عملکرد عالی هستید، قهوه ساز دلونگی یکی از بهترین گزینه‌ها است.

قهوه ساز دلونگی با طراحی زیبا و قابلیت استخراج اسپرسو با کیفیت عالی، انتخاب ایده‌آل و عاقلانه ای برای علاقمندان به قهوه است.

قهوه ساز دلونگی یکی از برترین برندهای تولید کننده قهوه سازهای حرفه‌ای است. این برند ایتالیایی با تجربه‌ای طولانی در صنعت قهوه سازی، دستگاه‌هایی با کیفیت بالا و عملکرد قابل اعتماد تولید می‌کند.

قهوه ساز دلونگی با استفاده از فناوری‌های نوین و طراحی زیبا، اسپرسویی با عطر و طعم بی‌نظیر را تولید می‌کند.

دلونگی تولید کننده انواع اسپرسوسازهای خانگی و صنعتی است که جنس بدنه اغلب آنها از استیل و پلاستیک است که این موضوع باعث شده علاوه بر مقاومت بسیار بالا در برابر ضربه وزن سنگینی هم داشته باشد.

ویژگی‌های قهوه ساز دلونگی

قهوه ساز دلونگی با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، برتری خود را نسبت به سایر قهوه سازها اثبات کرده است. برخی از ویژگی‌های این دستگاه عبارتند از:

قابلیت تنظیم دمای آب برای استخراج اسپرسو با دقت بالا

پنل کنترل لمسی با رابط کاربری ساده و کاربرپسند

نازل بخار قوی برای تهیه نوشیدنی‌هایی که نیاز به کف شیر دارند

سیستم خاموش شدن خودکار

ظرفیت مناسب برای تهیه چند فنجان قهوه به صورت همزمان

قابلیت تهیه اسپرسو، کاپوچینو و لاته

استفاده آسان و تمیز کردن سریع

طراحی زیبا و جذاب

دارای جافیلتر 3 در 1 برای تهیه اسپرسو سینگل، دابل شات و پد اسپرسو

دارای سیستم حرارت دوگانه برای کنترل دمای آب و بخار

دارای فشار 15 بار برای تولید کرم غنی و لذیذ

دارای نازل بخار قابل تنظیم برای تهیه کاپوچینو و لاته

دارای قابلیت خودپاک‌کنندگی و رسوب‌زدایی

دارای ظرف آب قابل جدا شدن با حجم 1 لیتر

 مزایا و معایب اسپرسوساز دلونگی

مزایا:

تهیه قهوه با کیفیت بالا و عطر و طعم بی‌نظیر

تهیه اسپرسو با کرم غنی و عطر فوق‌العاده

قابلیت تنظیم دمای آب برای استخراج اسپرسو با دقت بالا

طراحی زیبا و جذاب

قابلیت تهیه اسپرسو، کاپوچینو و لاته

معایب:

قیمت بالای قهوه ساز دلونگی نسبت به برندهای دیگر

نیاز به مراقبت و تمیز کردن منظم

حجم و وزن بالای دستگاه

استفاده بالا از انرژی

راهنمای خرید اسپرسوساز دلونگی

هنگام خرید قهوه ساز دلونگی، نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

 کیفیت ساخت

از کیفیت ساخت قهوه ساز دلونگی اطمینان حاصل کنید. به مواد استفاده شده در ساخت این دستگاه توجه کنید و از دستگاهی با قطعات مستحکم و با کیفیت بالا استفاده کنید.

ویژگی‌ها و عملکرد

بررسی کنید که قهوه ساز دلونگی دارای ویژگی‌های مورد نیاز شما است. به ویژگی‌هایی مانند تنظیم دما، ظرفیت، نوع قهوه قابل تهیه و دیگر امکانات دستگاه توجه کنید و بر اساس نیازهای خود دستگاه را انتخاب کنید.

 قیمت

هزینه قهوه ساز دلونگی نیز یکی از مهمترین عوامل در خرید است. قبل از خرید، قیمت‌ها را مقایسه کنید و به ارزش دستگاه نسبت به قیمت آن توجه کنید.

اگر زیبایی دستگاه اهمیت چندانی برای شما ندارد می توانید به برند مباشی هم گوشه چشمی داشته باشید.

البته محصولات مباشی نیز از طراحی های یونیک و زیبایی در تولید قهوه ساز های خود استفاده کرده؛ اما در مقایسه بین مباشی و دلونگی، دلونگی به زیبایی و مباشی به کارایی شهرت دارد.

برای خرید قهوه ساز مباشی اصل نیز می توانید به فروشگاه الفاکافه سر بزنید.

قیمت اسپرسوساز دلونگی

قیمت قهوه ساز دلونگی بستگی به مدل و ویژگی‌های دستگاه دارد. قهوه سازهای دلونگی در رنج قیمت‌های مختلفی موجود است، از قهوه سازهای اقتصادی تا مدل‌های حرفه‌ای و پیشرفته. قبل از خرید، قیمت‌ها را مقایسه کرده و بر اساس بودجه و نیازهای خود دستگاه را انتخاب کنید.

نکات مهم در خرید قهوه ساز دلونگی

قبل از خرید، بررسی‌ها و نظرات کاربران درباره قهوه ساز دلونگی را مطالعه کنید.
به دقت دستورالعمل‌ها و راهنمای استفاده از دستگاه را مطالعه کنید.
قبل از خرید، از فروشنده سوال کنید و اطمینان حاصل کنید که خدمات پس از فروش در دسترس هستند.
تمامی قطعات و لوازم جانبی مورد نیاز را دریافت کنید.
7. نماندگی دلونگی در قهوه ساز دلونگی
نماندگی دلونگی در قهوه ساز دلونگی اهمیت زیادی دارد. اسپرسوساز دلونگی با استفاده از فناوری منحصر به فرد خود، توانایی استخراج اسپرسو با فشار و دمای دقیق را دارد که باعث می‌شود عطر و طعم قهوه در حداکثر میزان محفوظ بماند.

تمیز کردن و نگهداری قهوه ساز دلونگی

برای حفظ عمر و عملکرد بهینه قهوه ساز دلونگی، نیاز است که به تمیز کردن و نگهداری منظم آن توجه کنید. بر اساس دستورالعمل‌های تولید کننده، قهوه ساز را به طور منظم تمیز کنید و از مواد شوینده مناسب استفاده کنید.

نتیجه‌گیری

خرید قهوه ساز دلونگی انتخابی عالی برای علاقمندان به قهوه است.

در این مقاله به بررسی ویژگی‌ها، مزایا و معایب اسپرسوساز دلونگی، راهنمای خرید و نکات مهم در خرید این دستگاه پرداختیم. همچنین در مورد قیمت قهوه ساز دلونگی و نماندگی دلونگی نیز صحبت کردیم.

با رعایت نکات مطرح شده و تمیز کردن و نگهداری منظم، می‌توانید از یک قهوه ساز با کیفیت بالا و عملکرد عالی برخوردار شوید.

FAQs (سوالات متداول)

1. قهوه ساز دلونگی چه قهوه‌هایی را می‌تواند تهیه کند؟

قهوه ساز دلونگی قابلیت تهیه اسپرسو، کاپوچینو و لاته را داراست.

 1. آیا قهوه ساز دلونگی قابل تنظیم دما است؟

بله، قهوه ساز دلونگی قابلیت تنظیم دمای آب برای استخراج اسپرسو با دقت بالا را داراست.

 1. آیا قهوه ساز دلونگی به راحتی قابل تمیز کردن است؟

بله، قهوه ساز دلونگی دارای طراحی آسان و قابلیت تمیز کردن سریع است.

 1. قیمت قهوه ساز دلونگی چگونه است؟

قیمت قهوه ساز دلونگی بستگی به مدل و ویژگی‌های دستگاه دارد. این دستگاه‌ها در رنج قیمت‌های مختلفی موجود هستند.

 1. آیا قهوه ساز دلونگی نیاز به نگهداری خاصی دارد؟

قهوه ساز دلونگی به تمیز کردن و نگهداری منظم نیاز دارد. بر اساس دستورالعمل‌های تولید کننده، باید دستگاه را به طور منظم تمیز کرده و نگهداری کنید.

6. قهوه ساز دلونگی بهتر است یا بوش؟

هر دوی این برند ها جزو بهترین ها در تولید لوازم خانگی هستند و شما عزیزان باید با توجه به نیاز هایتان از دستگاه برند و مدل آن را انتخاب کنید. اما اگر قادر به پرداخت هزینه بیشتر هستید پیشنهاد می کنیم به محصولات برند بوش نیز نگاهی اجمالی داشته باشید.

برای مشاهده محصولات بوش، وارد لینک خرید قهوه ساز بوش در فروشگاه الفاکافه شوید.

فروش قهوه ساز دلونگی در فروشگاه تخصصی قهوه و قهوه ساز الفاکافه

همچنین شما میتوانید برای تهیه انواع میکس ها، خرید قهوه و لوازم جانبی قهوه با بالاترین کیفیت و نازل ترین قیمت بازار به فروشگاه اینترنتی الفا کافه مراجعه کنید.

تیم الفا به صورت شبانه روزی در تلاش هستند تا جدید ترین و بهترین دستگاه ها و محصولات را از برند های مطرح و به نام دنیا در اختیار شما دوستان عزیز قرار دهند.

سبد خرید